EY Polska – InMail @LinkedIn

EY Polska – InMail @LinkedIn

Wysyłka bezpośredniej wiadomości na skrzynki odbiorców – dedykowana członkom Komitetów Audytu i Radom Nadzorczym. Dzięki rozwiązaniu oferowanemu przez LinkedIn byliśmy w stanie przeprowadzić staranną selekcję wąskiej grupy docelowej i wysyłać do nich wiadomość, która dociera wyłącznie podczas zalogowania użytkownika w serwisie. Co oznacza, że płatność odbywa się wyłącznie za dostarczoną wiadomość do aktywnego odbiorcy.

  • Client: EY Polska
  • Date: 2017
  • Location: Warszawa
  • Efekt : Wygenerowanie wysokiego Open Rate (współczynnika otwieralności) dochodzącego nawet do poziomu 85% oraz imponującego współczynnika konwersji. Dodatkowo wysyłka została zrealizowana z wykorzystaniem wizerunku jednego z Partnerów EY, co znacznie zwiększyło siłę przekazu (i jego autentyczność).

Enter your keyword